„Jsme flexibilní škola pro reálný život“

Slovo ředitele

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abych Vám jménem celého kolektivu spolupracovníků i jménem svým představil Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem.

Jsme páteřní školou Ústeckého kraje a svým počtem žáků jsme největší školou v Ústí nad Labem. Velký počet žáků na naší škole nás zavazuje k tomu, abychom byli vždy kvalitně připraveni jak po stránce vzdělávací a výchovné, tak i po stránce materiální...

více...

Slovo ředitele

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abych Vám jménem celého kolektivu spolupracovníků i jménem svým představil Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem.

Jsme páteřní školou Ústeckého kraje a svým počtem žáků jsme největší školou v Ústí nad Labem. Velký počet žáků na naší škole nás zavazuje k tomu, abychom byli vždy kvalitně připraveni jak po stránce vzdělávací a výchovné, tak i po stránce materiální.

Proto i my učitelé a ostatní pracovníci usilujeme o to, aby se naše škola stala místem, které bude příjemné nejen našim zaměstnancům, ale především žákům a všem, kteří absolvují některou naši vzdělávací nabídku. Učební a studijní obory vzdělání, které Vám nabízíme, vycházejí z potřeb praxe. Chceme, aby naši absolventi byli odborně zdatní, jazykově vybaveni, sebevědomí a schopni samostatné práce na PC i komunikace na internetu. Chceme, aby naše škola byla vnímána jako nedílná součást vzdělávání na Ústecku, v Ústeckém kraji i v celé České republice.

Vše, co škola dokázala a dokáže, nedosáhla a nedosáhne sama. Její trvalou součástí je bezprostřední spolupráce se všemi žáky a jejich rodiči, účastníky kurzů a vzdělávacích programů, ale zejména s celou řadou sociálních partnerů: zřizovatelem školy, úřady práce, firmami a vzdělávacími institucemi v České republice….

Na následujících stránkách máte možnost seznámit se s aktuálním děním na škole. Na prezentaci těchto materiálů se podílí většina členů pedagogického sboru s cílem poskytnout veřejnosti co nejvíce informací o chodu školy, jejich úspěších a záměrech.

Mgr. Pavel Caitaml, ředitel, 9. 7. 2013

méně...

Jak to vidí žáci

Naše škola je velice zajímavá a pro žáky lákavá. Nabízí mnoho zájmových aktivit a činností. Najdete zde širokou nabídku možností účastnit se nejrůznějších akcí, zájezdů, veletrhů, soutěží a exkurzí, které rozhodně stojí za to! Ráda bych vám některé z nich alespoň trochu přiblížila.

Hned při nástupu do prvního ročníku jsme spolu s celou třídou odjeli na seznamovací kurz. V Jetřichovicích, kde jsme byli ubytováni, proběhl kurz ve velice zábavném a hravém duchu.

více...

Jak to vidí žáci

Naše škola je velice zajímavá a pro žáky lákavá. Nabízí mnoho zájmových aktivit a činností. Najdete zde širokou nabídku možností účastnit se nejrůznějších akcí, zájezdů, veletrhů, soutěží a exkurzí, které rozhodně stojí za to! Ráda bych vám některé z nich alespoň trochu přiblížila.

Hned při nástupu do prvního ročníku jsme spolu s celou třídou odjeli na seznamovací kurz. V Jetřichovicích, kde jsme byli ubytováni, proběhl kurz ve velice zábavném a hravém duchu.

Žáci naší školy mají každoročně možnost navštívit v rámci exkurze Vánoční trhy v nedalekých Drážďanech. Prostředí je krásné a určitě stojí za návštěvu. Nejvíce mě na naší škole však zaujaly jarní zahraniční exkurze do atraktivních evropských měst. V prvním ročníku jsem navštívila romantickou Paříž, v druhém zajímavý Brusel a ve třetím krásný Řím. Měli jsme možnost si prohlédnout všechny nádherné památky těchto měst a ještě nám zbyla doba na volnočasové aktivity. Určitě nesmím zapomenout na zimní lyžařské a letní cyklistické kurzy, které naše škole také každoročně pořádá.

Za zmínku určitě také stojí exkurze v rámci oboru, který si vyberete. Za obor Cestovní ruch musím říci, že exkurze do pražského hotelu Hilton, Budha Bar nebo Paříž byly více než zajímavé. Navštěvujeme také známé veletrhy, které nám pomáhají rozšířit si vědomosti v našem oboru. Součástí učebního plánu 4. ročníku je i zahraniční praxe v Chorvatsku nebo Itálii, kde si můžete rozšířit také jazykové znalosti.

Naše škola má mimo jiné i moderní učebny. Najdete zde počítačové učebny se stálým přístupem na internet, multimediální nebo ekonomickou učebnu. Pro žáky učebních oborů je k dispozici i cvičná kuchyň nebo restaurace. Žáci se také mohou zúčastnit nejrůznějších soutěží, v kterých lze získat za znalosti a um hodnotné ceny. Musím i napsat, že ve škole je velká podpora sportu. Žáci reprezentují školu v různých sportovních soutěžích. Škola má svou tělocvičnu i posilovnu.

Doufáme, že se vám bude na naší škole líbit a těšíme se na nové tváře.

Monika Havlíková, Denisa Marešová, 4. ročník oboru cestovní ruch

9. 7. 2013

méně...

Z pohledu firmy

Firma Inpeko, spol. s r.o., Ústí nad Labem je největším výrobcem pekařských a cukrářských výrobků včetně trvanlivého sortimentu v okrese a v regionu. Naše firma spolupracuje s obchodní střední odbornou školou v Krásném Březně více než dvacet let. Společně se školou se v našich učňovských cukrářských dílnách snažíme vychovávat kvalitní cukráře.

více...

Z pohledu firmy

Firma Inpeko, spol. s r.o., Ústí nad Labem je největším výrobcem pekařských a cukrářských výrobků včetně trvanlivého sortimentu v okrese a v regionu. Naše firma spolupracuje s obchodní střední odbornou školou v Krásném Březně více než dvacet let. Společně se školou se v našich učňovských cukrářských dílnách snažíme vychovávat kvalitní cukráře.

V posledních dvou letech najdete v našich obchodech i budoucí prodavače. Od září 2013 by měli do pekařských dílen nastoupit po delší době opět žáci 1. ročníku oboru pekař. Kvalitních pekařů je dnes málo, proto je velmi důležité, že škola chce společně s námi tento obor oživit.

Celkem tak naše firma zajišťuje odborný výcvik pro téměř 90 žáků školy. Podporujeme školu při organizaci soutěží, přehlídek, výstav, spolupracujeme hlavně s vedením školy, odbornými učiteli, učiteli odborného výcviku, jejichž nelehké práce si vážíme. Oceňujeme přední umístění „našich“ cukrářů v celostátní soutěži Gastrojunior, která se koná každoročně v Brně.

Nejlepším absolventům školy nabízíme zaměstnání….

Miroslav Kubín, generální ředitel

9.7.2013

méně...
   globus-logo-new

blanik  univ

 vitalex-logo-websites

            l inpeko

 logo FRAGMENT

logo SVOJTKA