telefon: +420 475 620 268
e-mail: reditel@obchodniskola.cz

SLOVO ŘEDITELE

Naše vzdělávací středisko najdete v ulici Keplerova 7 v Ústí nad Labem v původní Střední škole obchodu a služeb. V denní i dálkové formě vzdělávání zde studuje kolem 500 žáků. Žákům nabízíme vzdělávání ve studijních i učebních oborech z oblasti služeb, potravinářství a cestovního ruchu. Výhodou pro žáky je prostupnost oborů, volba oboru podle zájmu, ale i obtížnosti. Každý si zde může najít svou vzdělávací cestu. Žákům nabízíme kromě běžné výuky odborné exkurze, různé kurzy, přednášky, besedy i účast v projektech a soutěžích. Část praxe pro žáky zajišťujeme prostřednictvím mezinárodní spolupráce v zahraničí (Německo, Slovensko Anglie…). Praktické vyučování v oborech kuchař, číšník, prodavač a pekař probíhá ve škole i ve firmách, pro aranžéry a cukráře máme dílny odborného výcviku. Výuka ve studijních oborech gastronomie, ekonomika a podnikání a cestovní ruch je zajišťována ve škole, odbornou praxi žáci absolvují v odborných firmách dle zaměření oboru v tuzemsku i v zahraničí. Ve škole se mohou žáci zapojit do nejrůznějších sportovních aktivit dle svého zájmu.
WEB ŠKOLY
×
telefon: +420 475 620 268
e-mail: reditel@obchodniskola.cz

SLOVO ŘEDITELE

Vzdělávací středisko Trmice navazuje na  dlouholetou úspěšnou činnost Střední školy v Trmicích. Jedná se o školu s tradicí od roku 1883. Objekty školy se nacházejí kolem Václavského náměstí, které je umístěno v poklidném místě vzkvétajícího města Trmice. Komplex tvoří dvě budovy školy, tři budovy odborného výcviku, budova správy a ředitelství a nová tělocvična s moderním vybavením. Odborný výcvik probíhá ve vlastních, moderně vybavených, odborných učebnách a na mnoha smluvních pracovištích. Kromě klasických tříletých oborů vzdělání nabízí škola rovněž tříleté obory určené žákům základních škol speciálních a praktických.
WEB ŠKOLY
×
telefon: +420 475 620 268
e-mail: reditel@obchodniskola.cz

SLOVO ŘEDITELE

Základní škola má více než padesátiletou tradici, byla otevřena v roce 1951. Od školního roku 2007/2008 škola splňuje kritéria bezbariérového zařízení a mohou být přijímání i žáci s tělesným postižením. Od školního roku 2008/2009 je zde v provozu přípravná třída.

Co nabízíme:
Výuku s využitím počítačů a interaktivních tabulí
Činnosti v mnoha zájmových kroužcích a školním pěveckém sboru „Rarášci“
Pro děti s odloženou školní docházkou zařazení do přípravné třídy
Příjemné prostředí ve školní družině
Školní stravování
Kvalitní pedagogický sbor s individuálním přístupem k žákům

Moderně vybavenou školu:
2 školní kuchyňky
Učebna šití
Učebna výtvarných technik
Tělocvična
Posilovna
Zrcadlový sál na aerobik
3 počítačové učebny
7 interaktivních tabulí
Učebna keramiky s vypalovací pecí
Velká a malá zahrada
Nový sportovní areál s umělým povrchem
WEB ŠKOLY
×
„Škola, která má příjemné prostředí a nezklame“
Naše vzdělávací středisko najdete v ulici Keplerova 7 v Ústí nad Labem v původní Střední škole obchodu a služeb. V denní i dálkové formě vzdělávání zde studuje kolem 500 žáků. Žákům nabízíme vzdělávání ve studijních i učebních oborech z oblasti služeb, potravinářství a cestovního ruchu.
Číst více
Vzdělávací středisko Trmice navazuje na  dlouholetou úspěšnou činnost Střední školy v Trmicích. Jedná se o školu s tradicí od roku 1883. Objekty školy se nacházejí kolem Václavského náměstí, které je umístěno v poklidném místě vzkvétajícího města Trmice.
Číst více
Základní škola má více než padesátiletou tradici, byla otevřena v roce 1951. Od školního roku 2007/2008 škola splňuje kritéria bezbariérového zařízení a mohou být přijímání i žáci s tělesným postižením. Od školního roku 2008/2009 je zde v provozu přípravná třída.
Číst více