telefon: +420 475 620 268
e-mail: reditel@obchodniskola.cz

SLOVO ŘEDITELE

Naše vzdělávací středisko najdete v ulici Keplerova 7 v Ústí nad Labem v původní Střední škole obchodu a služeb. V denní i dálkové formě vzdělávání zde studuje kolem 500 žáků. Žákům nabízíme vzdělávání ve studijních i učebních oborech z oblasti služeb, potravinářství a cestovního ruchu. Výhodou pro žáky je prostupnost oborů, volba oboru podle zájmu, ale i obtížnosti. Každý si zde může najít svou vzdělávací cestu. Žákům nabízíme kromě běžné výuky odborné exkurze, různé kurzy, přednášky, besedy i účast v projektech a soutěžích. Část praxe pro žáky zajišťujeme prostřednictvím mezinárodní spolupráce v zahraničí (Německo, Slovensko Anglie…). Praktické vyučování v oborech kuchař, číšník, prodavač a pekař probíhá ve škole i ve firmách, pro aranžéry a cukráře máme dílny odborného výcviku. Výuka ve studijních oborech gastronomie, ekonomika a podnikání a cestovní ruch je zajišťována ve škole, odbornou praxi žáci absolvují v odborných firmách dle zaměření oboru v tuzemsku i v zahraničí. Ve škole se mohou žáci zapojit do nejrůznějších sportovních aktivit dle svého zájmu.
WEB ŠKOLY
×
telefon: +420 475 620 268
e-mail: reditel@obchodniskola.cz

SLOVO ŘEDITELE

Vzdělávací středisko Trmice navazuje na  dlouholetou úspěšnou činnost Střední školy v Trmicích. Jedná se o školu s tradicí od roku 1883. Objekty školy se nacházejí kolem Václavského náměstí, které je umístěno v poklidném místě vzkvétajícího města Trmice. Komplex tvoří dvě budovy školy, tři budovy odborného výcviku, budova správy a ředitelství a nová tělocvična s moderním vybavením. Odborný výcvik probíhá ve vlastních, moderně vybavených, odborných učebnách a na mnoha smluvních pracovištích. Kromě klasických tříletých oborů vzdělání nabízí škola rovněž tříleté obory určené žákům základních škol speciálních a praktických.
WEB ŠKOLY
×
telefon: +420 475 620 268
e-mail: reditel@obchodniskola.cz

SLOVO ŘEDITELE

Základní škola má více než padesátiletou tradici, byla otevřena v roce 1951. Od školního roku 2007/2008 škola splňuje kritéria bezbariérového zařízení a mohou být přijímání i žáci s tělesným postižením. Od školního roku 2008/2009 je zde v provozu přípravná třída.

Co nabízíme:
Výuku s využitím počítačů a interaktivních tabulí
Činnosti v mnoha zájmových kroužcích a školním pěveckém sboru „Rarášci“
Pro děti s odloženou školní docházkou zařazení do přípravné třídy
Příjemné prostředí ve školní družině
Školní stravování
Kvalitní pedagogický sbor s individuálním přístupem k žákům

Moderně vybavenou školu:
2 školní kuchyňky
Učebna šití
Učebna výtvarných technik
Tělocvična
Posilovna
Zrcadlový sál na aerobik
3 počítačové učebny
7 interaktivních tabulí
Učebna keramiky s vypalovací pecí
Velká a malá zahrada
Nový sportovní areál s umělým povrchem
WEB ŠKOLY
×
„Škola, která má příjemné prostředí a nezklame“
Naše vzdělávací středisko najdete v ulici Keplerova 7 v Ústí nad Labem v původní Střední škole obchodu a služeb. V denní i dálkové formě vzdělávání zde studuje kolem 500 žáků. Žákům nabízíme vzdělávání ve studijních i učebních oborech z oblasti služeb, potravinářství a cestovního ruchu.
Číst více
Vzdělávací středisko Trmice navazuje na  dlouholetou úspěšnou činnost Střední školy v Trmicích. Jedná se o školu s tradicí od roku 1883. Objekty školy se nacházejí kolem Václavského náměstí, které je umístěno v poklidném místě vzkvétajícího města Trmice.
Číst více
Základní škola má více než padesátiletou tradici, byla otevřena v roce 1951. Od školního roku 2007/2008 škola splňuje kritéria bezbariérového zařízení a mohou být přijímání i žáci s tělesným postižením. Od školního roku 2008/2009 je zde v provozu přípravná třída.
Číst více
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.